zarząd

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes
Krystyna Matusiak

Wiceprezes
Zbigniew Kutrzebka

Sekretarz
Karol Szulim

Skarbnik
Małgorzata Lewandowska-Fared