o fundacji

Polityka prywatności

Informacje dotyczące cookies.

historia fundacji

Fundacja Linia Życia powstała w 1991 roku a jej fundusze pochodzą z darów od osób dobrej woli. Fundacja została założona z inicjatywy osób chorych żywionych pozajelitowo w domu. Pierwszym prezesem fundacji była Pani Barbara Lewińska, która prowadziła ją razem z Panią Marią Pasternakiewicz — skarbnikiem do 1996 roku. W latach 1996-2003 prowadzeniem fundacji zajęła się pani Janina Wędołowska jako prezes i Pan Andrzej Skowron jako skarbnik.

zarząd

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes
Krystyna Matusiak

sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (do odczytu po zalogowaniu)

organizacja pożytku publicznego

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:

statut

FUNDACJI LINIA ŻYCIA

z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 231

Data zmiany statutu 07 maja 2004 r.

 

misja i cele

Fundacja ma na celu:

  • organizowanie punktów konsultacyjno –informatycznych dla chorych, ich rodzin i środowisk medycznych ,
  • pozyskiwanie specjalistycznej aparatury ,leków i sprzętu medycznego niezbędnego do żywienia pozajelitowego i dojelitowego szczególnie dla Klinicznego Oddziału Żywienia i Chirurgii specjalizującego się w leczeniu chorych w warunkach domowych wymagających
  • pomoc w organizowaniu zebrań szkoleniowych związanych z problematyką żywienia pozajelitowego i dojelitowego w domu,