Budowa Oddziału

Drodzy Państwo!
Klinika Żywienia i Chirurgii ma możliwość znacznego powiększenia oddziału o kilkanaście dodadkowych łóżek, co w znacznym stopniu polepszy warunki dla nas, żywionych pozajelitowo, jak również umożliwi szybszy dostęp innym chorym oczekujących na przyjęcie.
Głównym celem Fundacji "Linia Życia", którą założyli sami pacjenci, jest pomoc w wyposażeniu oddziału w różnego rodzaju sprzęt medyczny począwszy od termometrów a kończywszy na takich urządzeniach jak USG, EKG, czy łóżka sterowane elektronicznie.
Aby móc zrealizować ten plan potrzebny jest ogromny nakład finansowy. Zwracamy się do samych chorych, ich rodzin, znajomych jak również ludzi o wielkim sercu o wsparcie w tej jakże ważnej dla nas sprawie.

Każda złotówka wrzucona do puszki znajdującej się w oddziale lub wpłacona na konto przybliży nas do celu, albowiem w ten sposób ratujemy to co dla nas najcenniejsze- nasze życie.

Konto Fundacji:
PKO BP SA IX o/Warszawa
75 1020 1097 0000 7302 0086 8778

ZA KAŻDĄ PRZEKAZANĄ KWOTĘ ZARZĄD FUDACJI SERDECZNIE DZIĘKUJE !!!

plotka o zaniechanej rozbudowie

Pielęgniarki mówią, że fundacja procesuje się z tą miłą projektantką o pieniądze za projekt rozbudowy oddziału, ze niby nie oddała projektu. Chodzi plotka po oddziale, że to zmarnowane pieniądze, bo projekt zrobiony, ale szpital się wypiął i nie chce budować.....
Prawda to ?