misja i cele

Fundacja ma na celu:

  • organizowanie punktów konsultacyjno –informatycznych dla chorych, ich rodzin i środowisk medycznych ,
  • pozyskiwanie specjalistycznej aparatury ,leków i sprzętu medycznego niezbędnego do żywienia pozajelitowego i dojelitowego szczególnie dla Klinicznego Oddziału Żywienia i Chirurgii specjalizującego się w leczeniu chorych w warunkach domowych wymagających
  • pomoc w organizowaniu zebrań szkoleniowych związanych z problematyką żywienia pozajelitowego i dojelitowego w domu,
  • sporządzanie bibliografii i kompletowanie literatury przedmiotu, podejmowanie stosownych inicjatyw wydawniczych,
  • udzielanie stypendiów lekarzom podejmującym szkolenie w zakresie żywienia pozajelitowego i dojelitowego w domu, 
  • udzielanie pomocy socjalnej chorym wymagającym żywienia pozajelitowego i dojelitowego w domu.