historia fundacji

Fundacja Linia Życia powstała w 1991 roku a jej fundusze pochodzą z darów od osób dobrej woli. Fundacja została założona z inicjatywy osób chorych żywionych pozajelitowo w domu. Pierwszym prezesem fundacji była Pani Barbara Lewińska, która prowadziła ją razem z Panią Marią Pasternakiewicz — skarbnikiem do 1996 roku. W latach 1996-2003 prowadzeniem fundacji zajęła się pani Janina Wędołowska jako prezes i Pan Andrzej Skowron jako skarbnik. W 2003 roku na spotkaniu chorych w Jachrance powołano nowy zarząd i zwiększono jego skład do czterech osób.

Od pierwszego dnia powstania Fundacja ma na celu wspomaganie w rozwoju unikalnego w Polsce leczenia ludzi, którzy z powodu różnych chorób nie mogą odżywiać się w sposób naturalny. Statut Fundacji jednoznacznie określa jej cele i zasady działania.