Fundacja Linia Życia powstała w 1991 roku z inicjatywy ludzi chorych, żywionych pozajelitowo w warunkach domowych. Swoimi działaniami wspiera jedyny w Polsce Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii, który opiekuje się ponad 200 osobami żywionymi pozajelitowo.
PKO BP S.A. IX o/WARSZAWA
75 1020 1097 0000 7302 0086 8778

żywienie pozajelitowe

Historia Żywienia pozajelitowego

W 1967 roku w USA wprowadzono do praktyki klinicznej żywienie pozajelitowe (ż.p.d)-(z ang.TPN) , oznaczające dożylną podaż wszystkich substancji odżywczych:aminokwasów jako źródła białka , glukozy i tłuszczu jako źródeł energii i niezbędnych kwasów tłuszczowych, wody, elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin. Rok później ż.p.d , znalazło zastosowanie w Europie.Dzięki pracy i doświadczeniu Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie , żywienie pozajelitowe w warunkach domowych rozpoczęto w 1985 roku jako 10 lub 11 kraj w Europie.1990 rok to zatwierdzenie metody przez MZiOS , natomiast rok 1999 przynosi nam wpisanie żywienia pozajelitowego do procedur wysokospecjalistycznych.

darowizny

Definicje słownikowe darowizny mówią, że jest to „umowa, mocą której jedna strona (właściciel) oddaje daną rzecz drugiej stronie dobrowolnie i bezpłatnie” lub „pieniądze lub majątek, które ktoś przekazał dobrowolnie jakiejś osobie lub instytucji, zwykle na podstawie pisemnej umowy”. A według definicji zawartej w Kodeksie cywilnym (art. 888) jest to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”.